Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për vitin 2016, sa i përket të drejtave të njeriut në Shqipëri. Shqetësim kryesor mbetet korrupsioni i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisjes, sidomos në sistemin e drejtësisë dhe të kujdesit shëndetësor.

 

Problemet e tjera në raport janë dhuna në familje, diskriminimi ndaj grave, komuniteteve të caktuara, kushtet në burgje dhe qendrat e paraburgimit. Qeveria ka bërë pak përparim në trajtimin e kërkesave të shumta për kthimin apo kompensimin e pronave të konfiskuara gjatë epokës komuniste. Gjithashtu ne raport thuhet se autoritetet ndërkohë kanë marrë masa për të përmirësuar sistemin siç janë pagesat elektronike të gjobave të trafikut si dhe janë dënuar disa zyrtarë.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *