Pasditen e se dielës 2 ekspertet e Ministrisë se Drejtësisë, Ilir Rusmali dhe Krenar Loloci kane depozituar zyrtarisht pranë eksperteve, amendimet e tyre per reformën ne drejtësi. Ajo qe bie ne sy është formula per zgjedhjen e anëtareve te Gjykatës Kushtetuese. Ndërsa paketa e re parashikon qe 3 anëtare te kësaj gjykate t’i zgjedhe presidenti, 3 parlamenti dhe 3 Gjykata e Larte se bashku me Gjykatën e Larte Administrative, ekspertet e Ministrisë se Drejtësisë propozojnë qe 9 anëtaret e kushtetueses te zgjidhen nga Presidenti, me propozim konsensual te grupeve parlamentare. Nje tjetër çështje qe ndan thelbësisht draftin e hartuar nga ekspertet, nga mendimi i përfaqësuesve te Ministrisë se Drejtësisë, është Këshilli i Larte Gjyqësor. Paketa kushtetuese parashikonte qe ky këshill te përbehet nga 11 anëtare, 6 nga gjyqësori dhe 5 te zgjedhur nga parlamenti.
Ndërkohe, sipas propozimit te Rusmalit dhe Loloçit, Këshilli i Larte Gjyqësor duhet te përbehet vetëm nga 9 gjyqtare. Ne total jane 23 amendime qe ekspertet e Ministrisë se Drejtësisë kane hartuar per paketën kushtetuese per reformën ne drejtësi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *