10 zyrtarë te Portit te Durrësit janë porceduar penalisht nga policia pasi dyshohet se kane shpërdoruar  detyrën duke shkelur barazinë ne tendera.

 

Policia e qytetit bregdetar njofton se behet fjale për punonjës aktualë por edhe për ish-zyrtarë, te cilët gjate vitit 2017 ka rezultuar se kane kryer veprime te kundraligjshme  gjate zhvillimit te tenderit për blerje automjeti, autoambulance dhe zjarrfikës.

 

Ekspertimi i kryer në lidhje me ofertat e paraqitura për 3 lote te tenderit  ka dokumentuar se ofertat nuk ishin te rregullta dhe janë hartuar nga i njëjti operator ekonomik.

 

Hetimi ka provuar gjithashtu se kërkesa për këto mjete ishte e pa-argumentuar. Gjithashtu është dokumentuar se nuk ishte kompetence e këtyre drejtorive përcaktimi i fondit për blerjen e automjeteve, fakt qe ngarkon me përgjegjësi titullarin i institucionit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.