Subscribe

Ka 9 vjet qe ushtron aktivitetin si tregtare e shumicës, pranë Tregut Ushqimor ne Tirane, por tashme ka vendosur ta mbyllë dyqanin. Pema Shahinaj thotë se eshte detyruar ta hedhë këtë hap, pasi kostot janë rritur dhe fitimi është ulur, per shkak te masave qe kane formalizuar tregun. Pema tregon se si ka funksionuar me pare aktiviteti i saj, duke pare si zgjidhje vetem një tatim me te diferencuar. Si Pema Shahinaj janë shume biznese te vogla apo te mesme, qe ndodhen ne te njëjtat kushte, duke u përballur me shpenzime te larta e fitime te ulëta, per te mbajtur ne këmbë aktivitetin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *