Subscribe

Edhe Shoqata e Ndërtuesve kundërshton nismën e qeverise, për te bere me detyrim anëtarësimin ne Dhomat e Tregtisë. Ndërtuesit janë te mendimit se ky projektligj, nuk do te sjelle asnjë vlere te shtuar ne punën e tyre, përkundrazi ai rrit kostot. Ky draft sikundër është parashikuar nga qeveria, për ndërtuesit nuk është gjë tjetër, veçse një takse e re qe po tenton te vendoset ndaj biznesit. Se bashku edhe me shoqatat e tjera ne vend, edhe ndërtuesit i kerojnë Parlamentit te mos e miratoje këtë projektligj, por te ngrihet një grup pune për rishikimin e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *