Ministria e Arsimit ka nxjerrë udhëzimin që sqaron se si do të zhvillohet mësimi në kushtet e shtëpisë. pas  perhapjes se“COVID 19” edhe ne Shqiperi u vendos mbyllja e shkollave per dy jave.

Sipas udhëzimit mësuesit duhet të mbajnë komunikim të vazhdueshëm me nxënësit dhe prindërit për çdo pyetje që u adresohet atyre.

Mësimi do të zhvillohet me anë të komunikimit videove dhe nepermjet platformave sociale ku nxënësve do ti jepen detyra dhe ushtrime për secilësn lëndë.

Ndërkohë ministria e Arsimit kërkon edhe ndihmën e prindërve në zhvillimin e mësimit në të tilla kushte. Ndërsa për maturantët janë publikuar në faqen online të maturës shtetërore edhe botimet që do të lehtësojnë përgatitjen e tyre për provimet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *