Mbi 650 kandidatë kanë dorëzuar dosjet e tyre të aplikimit pranë byrosë kombëtare të hetimit për tu përzgjedhur si hetues pranë këtij institucioni.

 

Drejtoresha Aida Hajnajn në një deklarate zyrtare, falenderoi të gjithë aplikuesit dhe  theksoi se përzgjedhja e hetuesve do të jetë një proces i drejtë  dhe transparent ku çdo dosje do të vlerësohet me objektivitet.

 

Kandidatët e përzgjedhur do të punojnë me prokurorët e posaçëm për të hetuar veprat penale në fushën e korrupsionit, ndërkohë që procesi i përzgjedhjes do të asistohet dhe monitorohet edhe nga një komision ndërkombëtar ekspertësh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *