Avokatët dhe juristët e rrethit Gjyqësor Vlorë i kanë drejtuar një peticion Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit dhe Komisionerit Publik, për rishikimin e vendimit të marrë nga KPA për gjyqtaren e Gjykatës së Vlorës Atalanta Zeqiraj.

Sipas tyre, rekomandimi i ONM në Komisionerin Publik për të ankimuar vendimin në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit për konfirmimin në detyrë të gjyqtares  nuk është i drejtë, pasi ajo përfaqëson figurën e magjistratit që synon të përvijojë procesi i vlerësimit.

Në letër ata kërkojnë ankimimin e vendimit të KPA e clia e konfirmoi atë në detyrë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.