Subscribe

Ne kulmin e debateve për mbylljen e Akademisë se Shkencave, te vjetrit mbështesin shkencëtaret e rinj.

 

Nje grup te rinjsh, kryesisht pedagoge ne universitete kane organizuar konferencën per risitë dhe mënyrat ne kërkimin shkencor. Nje nga anëtaret e akademikeve te rinj tregon per ndryshimet qe duhet te pësojë kjo veprimtari ne vendin tone.

 

Akademikë e te rinjve është pjese e rrjeteve europiane. Ndërkohe vete Akademia e Shkencave është vene nen kritikat dhe sulmet e qeverise për mungese reformash dhe kërkim shkencor.

 

Duket se mbështetja e shkencëtareve te rinjve është lëvizja e pare e akademikeve per te shpëtuar institucionin e shkencës nga mbyllja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *