Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka sqaruar se nuk ka asnjë vendim per koncesionin e targave me cip. Ky dikaster sqaron se nje kompani private ka paraqitur nje oferte te pakerkuar, e cila po shqyrtohet konform ligjeve ne fuqi. Por deri me tani, nuk ka konkluzione mbi ofertën, as nga Ministria e Transporteve dhe as nga institucionet e tjera përgjegjëse. Ne njoftimin zyrtar, sipërmarrësit garantohen se propozimet e tyre do të shqyrtohen me transparencë dhe profesionalizëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne mbrojtje të interesit publik dhe në shërbim të shtetasve shqiptarë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *