Subscribe

Pas kërkesës për mendim që i drejtoi Gjykata Kushtetuese, Komisioni i Venecias pritet të shprehet në tetor.

 

Në faqen zyrtare të Komisionit të Venecias është caktuar që çështja do të merret në shqyrtim nga data 14-16 tetor.

 

“Më 9 korrik 2021, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese në Shqipëri kërkoi një opinion për të adresuar në veçanti juridiksionin mbi kushtetutshmërinë e procesit zgjedhor dhe ndërlidhjen e parimeve themelore kushtetuese të periodicitetit të zgjedhjeve lokale dhe pluralizmit politik, në marrëdhënie me zgjedhjet lokale të vitit 2019. Drafti duhet të paraqitet për miratim nga seanca e 128-të plenare e Komisionit të Venecias. Çështja do të shqyrtohet nga data 14-16 tetor.”

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *