Subscribe

Ndërsa opozita zbardhi propozimin e saj per Vetingun; maxhoranca ne Komisionin e reformës ne drejtësi filloi shqyrtimin e ligjit te posaçëm per rivlerësimin e gjyqtareve e prokuroreve. Deputetja socialiste Vasilika Hysi ka sqaruar se roli i ndërkombëtareve ne ligj është ne përputhje me parashikimet kushtetuese, duke i lëne operacionit ndërkombëtar te monitorimit te drejtën per seleksionimin e kandidaturave për Komisionin e posaçëm te kualifikimit dhe kolegjit te apelimit; dy institucionet qe realizojnë procesin e Vetingut. Gjate se mërkurës, Komisioni i reformës ne drejtësi ka shqyrtuar ne parim edhe ligjin për Prokurorinë e Posaçme dhe Byronë Kombëtare te Hetimit, duke mbyllur ne parim diskutimin për te 7 ligjet e reformës ne drejtësi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *