13 nga 22 juristët e karrierës që kandidiaun për tre vendet vakante ne gjykatën e lartë që zgjidhen nga kandiditët jo gjyqtarë u skualifikuan nga gara.

 

Në mbledhjen e rradhës , këshilli i lartë gjyqsorë lejoi vazhdimin e garës vetem për 8 prej tyre, të cilët plotësonin kriterin e 15 viteve punë.

 

Për këta kandodate KLGJ do të kryeje procesin e vetingut duke verifikuar pasuirne, figuren dhe aftësinë profesionale.

 

Ndër juristët që arriten të kalonin këtë faze ishte ish-prokurori i pergjithshem Theodhori Sollaku dhe drejtori i shkollës së magjistratures Sokol Sadushi.

 

Aktualisht gjykata e lartë ka mbetur vetem më një anëtarë Ardian Dvoranin njekohesisht drejtues i keshillit te emerimeve ne drejtesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *