Modernizimi dhe dixhitalizimi i shërbimeve publike është nje nga prioritet e Ministrisë se Inovacionit. Ministria Milena Harito gjate analizës se punës një vjeçare, e vuri theksin tek reformat ne fushën e teknologjisë. Reforma e sporteleve te shtetit është nje nga nismat ligjore qe pritet te miratohet nga parlamenti dhe qe synon përmirësimin e shërbimeve ndaj komunitetit. Ministria Harito tha se kjo reforme jo vetëm do te ndihmoje për t’i shërbyer me cilësi qytetareve, por do te shkurtoje edhe kohen e pritjes ne sportele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *