Bizneset agroushqimore që operojnë në vend kërkojnë që cdo rast abuziv që konstatohet se cenon sigurinë ushqimore duhet të denoncohet në mënyrë individuale.

Sipas tyre është detyrë e institucioneve shtetërore që jo vetëm të monitojnë tregun për ushqimet e pakontrolluara, por edhe të ndëshkojnë abuzuesit

Bizneset ankohen se denoncimet publike në më të shumtën e rasteve janë pa adresë dhe ky fak bën që të dëmtohet sektori në tërësi duke krijuar një panik kolektiv.

Siguria ushqimore është një nga problemet më të nxehta të tregut.

Qeveritë ndër vite kanë dështuar të japin një siguri maksimalë për të gjitha produktet e prodhuara dhe ato të importuara.

Ndaj dhe monitorimi i tregut kërkon një qase të re, për të patur ushqime të sigurta e të parrezikshmë për shëndetin e popullatës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.