Nësë qeveria do të vendosë të zbatojë reformën e liberalizmit të tregut të energjisë për bizneset e mëdha, ky proces pritet të shoqërohet me një sërë pikëpyetjesh.

Florian Zekja, binzes eksportues thotë që ky process do të realizohet duhet më parë të krijohet bursa e nergjisë.

Në çdo rast liberalizimi është një kosto e shtuar. Edhe kur të krijohet bursa e energjisë kompnitë do të duhet që të lidhin kontrata afatagjata për sigurimin e këtij produkti dhe kjo kërkon një fond të konsiderueshëm për të përballuar blerjen e saj duke i vënë bizneset në vështirësi financiare. Ndërsa sa i përket investimeve në panele diellore, shumica e biznese janë në ambiente me qira dhe duhet arritur një dakordësi për këtë investim me pronarin e njësisë. –tha Zekja në emisionin E-ZONE

Ndërkohë rritja e çmimeve të energjisë në shtetin fqinj, Itali, vendi me të cilin kemi dhe marrëdhëniet më të mëdha ekonomike, kanë kosto të shtuar edhe për bizneset partnere në vendin tonë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *