Subscribe

Në takimin e përjavshëm te bashkëqeverisjes, kryeministri Edi Rama është njohur me disa nga shqetësimet e qytetarëve që prej vitesh nuk kanë mundur të marrin zgjidhje.

Një nga cështjet ishte edhe përllogaritja e pensioneve

 

Platforma përqeshet dhe shahet dhe të gjitha këto e bëjnë edhe më të vendosur punën tonë dhe na marrin të keqen në fund të ditës dhe këtu jemi, këtu do të jemi për qytetarët. 

 

Kryeministri Rama tha se platforma është edhe një mundësi e mire edhe per ata qe kane hashur veshtiresi per punesimet.

 

Platforma jep zgjedhje dhe falë platformës çdo qytetar është i përkrahur. Drejtojuni platformës, sepse gjeni zgjidhje.  Platforma bën edhe negocime dhe ndërmjetësime për zyrën e punës për ata që kërkojnë punë dhe nuk i bëjnë  naze asaj. Koordinatorët janë në dispozicion për të interesuarve. Sa i takon banesave sociale duet të theksoj se janë përgjegjësitë e bashkive dhe në bazë të buxhetit  ato bëjnë planifikime dhe jep banesa sociale dhe nuk është qeveria në këtë mes, por janë bashkitë

 

Shefi i qeverisë ripërsëritur edhe njëherë apelin për qytetaret qe te denoncojne cdo shkelje dhe abuzim ne zyrat e administrates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *