Komisioneri Publik ankimon vendimin e KPK për Prokuroren pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë, Antoneta Sevdari, kandidate për anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

 

Sipas ankimimit, hetimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për prokuroren nuk është i plotë.

 

Komisioneri Publik nëpërmjet këtij ankimi kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit që këto mangësi të hetimit administrativ të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të mund të riparohen nga Kolegji gjatë shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.