Pas lëshimit të 18 urdhër arresteve për personat e dyshuar si përgjegjës për vdekjen e 23 personave në Durrës nga tërmeti i 26 nëntorit, mes të cilëve dhe zyrtarë e ish-zyrtarë, prokuroria ka dhënë detaje nga hetimi.

 

Në një deklaratë për mediat, organi i akuzës thekson se nga veprimet e para hetimore të kryera, dyshohet se dëmtimet godinave  dhe pasojat në jetët e njerëzve  kanë ardhur edhe si shkak i kryerjes së ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit nga ana e ndertuesve e inxhiniereve.

 

Për organin e akuzës deri në këtë fazë hetimore ka rezultuar se 18 personat e urdhëruar për t’u ndaluar kanë konsumuar veprat penale të “Vrasjes me dashje”, “Vrasjes në rrethana të tjera cilësuese”, “Shpërdorimit të detyrës”, “Falsifikimit të dokumenteve”,  të parashikuara nga nenet 76,79/dh,248,186/3 të Kodit Penal.

 

“a)Nga ana e ndërtuesve formal dhe informal të këtyre objekteve ndërtimi, ka rezultuar se në kundërshtim me rregullat dhe normat në fushën e ndërtimit dhe konkretisht ku për shkak  të dëmtimit në strukturën e objekteve, ka sjell si pasojë vdekjen e disa personave të ndarë sipas objekteve përkatëse. Për këto veprime dyshohet se këta persona  kanë  kryer elementët e veprës penale“Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, parashikuar nga neni  79 germa “dh” të Kodit Penal.

b) Nga ana e funksionarëve publikë në zyrat e Aluiznit, IMT,Shtëpisë së Pushimit, janë kryer veprime në kundërshtim me ligjet përkatëse të fushës që ata mbulojnë duke sjellë për rrjedhojë kryerjen e veprimeve në kundërshtim me ligjin nr.9482 date 03.04.2016 i ndryshuar “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, per  regjistrimin e objekteve pa i plotësuar kushtet tekniko ligjore të tij, duke sjellë pasoja në jetët e njerëzve.

c) Nga ana e subjekteve projektues, mbikëqyrës punimesh, kolaudues tek ndërtimet me leje janë kryer veprime në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore në fushën e ndërtimit por një pjesë prej tyre nuk jetojnë dhe është e pamundur ligjërisht për të kryer hetime ndaj tyre.”

 

Organi akuzës thekson më tej se po i kushtohet një kujdes i vazhdueshëm ndjekjes së hetimeve lidhur edhe me objektet e dëmtuara në të cilat kanë ardhur pasoja të lehta për shëndetin e qytetarëve, si dhe në objektet në të cilat janë shkaktuar dëmtime të rënda materiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *