10 dite përpara përfundimit te detyrimit qe Enti Rregullator i Energjisë i ka lëne Kompanisë se Shpërndarjes per te bere instalimin e matesave ne te gjithë Shqipërinë, OSHEE njofton se po ndeshet me rezistence te klientëve qe nuk duan pajisjen me sahate. Enti nuk do te lejoje me vjeljen e faturave aforfe, dhe ne ketë mënyre shume abonentë kërkojnë qe t’i shagen këtyre pagesave. Përmes nje njoftimi te shpërndare per mediat, OSHEE shprehet se punonjësit e saj po pengohen qëllimisht ne vënien e matesave. Ajo njofton te gjithë abonentët se nëse nuk pranohet te vendoset matesi, emri i tij shënohet ne procesverbal e me pas do te vendosen sanksione deri ne ndërprerje te energjisë. Kompania thotë se ne shume raste është thirrur ndihma e forcave te policisë, ne mënyre qe punonjësit e saj te kryejnë detyrën, vetem ne Tirane gjate dites se sotme jane proceduar penalisht 3 abonentë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *