Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të shitjes së karburanteve me pakicë dhe shumicë për tregun vendas te cilat hyjne ne fuqi pasditen e kesaj te premteje.

Deri ne mbledhjen e ardhshme te Bordit, cmimi per naften do te jete 219 Lekë/litri ;205 Lekë/litri për benzinën; 115 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës.*( çmimi i shitjes për gazin e lëngshëm të automjeteve do jetë çmimi i furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e karburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjarë dhe industrial çmimi nuk duhet të përfshijë akcizën).

Nafta ka pesuar nje renie ne cmim, me 14 leke per liter ndersa benzina me 3 leke per liter. Ndryshe po ndodh nme gazin qe vazhdon te jete i qendrueshem ne nivele te larta.

Nderkohe sa i takon cmimeve me shumice ato do te jene si më poshtë:

207 Lekë/litri për gazoilin;

193 Lekë/litri për benzinën;

103 Lekë/litri për gazit të lëngshëm të naftës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.