Pothuajse të gjithë Android-ët mund të kenë një radio, por “Apple” e la jashtë iPhone-ve, edhe pse mund ta prezantonte me një lëvizje të thjeshtë.

 

Arsyeja qëndron në mënyrën se si “Apple” zgjedh veçoritë e telefonave. “Apple” nuk pyet nëse mund të bëhet diçka, por pse duhet bërë. Pra, ai vlerësoi se përvoja e radios nuk i plotësonte standardet e saj.

 

Disponueshmëria e stacioneve radio varet nga vendndodhja e përdoruesit dhe “Apple” nuk ka kontroll mbi cilësinë e marrjes së sinjalit. Për më tepër, shumica e stacioneve radio transmetojnë audio 128 kb/s, ndërsa “Apple Music” ofron 256 kb/s.

 

Le të mos harrojmë gjithashtu se stacionet radiofonike kanë reklama të gjata, të cilat “Apple” nuk mund të marrë pjesë.

 

Kështu, vendimi i “Apple” për të mos përfshirë radion në iPhone ka vazhduar edhe pas iPhone 7 deri më sot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *