Nga kjo e premte, ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët.

 

Ata mund ta tërheqin shpërblimin prej 5 mijë lekësh në ditën kur marrin pensionin e tyre.

 

Ata që e kanë kaluar datën e pensionit, mund ta tërheqin në vazhdim bonusin e tyre, me afat deri në 3 vjet nga data e miratimit të vendimit.

 

Të drejtën për këtë shpërblim e kanë edhe personat që aktualisht nuk kanë dalë në pension, por që e drejta për pension ju lind deri në datën 31 dhjetor.

 

Bonusin e fundvitit e përfitojnë ata që marrin pension pleqërie, pension për punën në miniera, veteranët e lancc-it, ata që marrin pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi dhe ata që përfitojnë pension suplementar. Ndërsa individët që trajtohen me pagesë invaliditeti, do të përfitojnë 6 mijë lekë kompensim financiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *