Kjo e premte shenon nisjen e procesit  te aplikimit per te gjithe fermeret qe plotesojne kushtet per te perfituar nga skema e naftes pa taksa.

Aplikimet do te jene te hapura deri ne 25 shkurt.

Do te aplikoje te gjthe ata qe kane nje nipt aktiv si dhe kane te dokumentuar me certifikate pronesine e tyre apo edhe nese e kane ne perdorim. Procesi do te kryhet i gjithi on- line ne portalin e-albania.

Kushti kryesor eshte qe siperfaqja e fermes duhet te jete mbi  0.4 ha, ndersa parcela mbi 0.1 ha.

Ne total jane 1 miliard leke te parashikuara ne buxhet per te subvencionuar kete skeme. Sipas ministrise se Bujqesise nga kjo skeme pritet te perfitojne te gjithe ata e kane nje nipt aktiv ne bujqesi, te cilet vleresohet se jane rreth 50 mije ne total.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *