Presidenti i vendit Ilir Meta ka kthyer në kuvend ligjin e pronave.

Ligji i miratuar në kuvend më 5 mars 2020, parashikonte zgjidhjen përfundimtare të problemeve të pronësisë në zonat rurale dhe urbane, zgjidhen e çështjeve të legalizimit dhe krijimin e një baze ligjore të thjeshtuar për të regjitruar pronën.

Por sipas Metës disa nene të këtij ligji duhen rishikuar pasi cenojnë parimin e sigurisë juridike.

Sipas kreut të shtetit ky ligj bie  ndesh me dispozitat kushtetuese duke rrezikuar të krijojnë tension pasi nuk janë në harmoni me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese.

One thought on “Meta kthen Ligjin e Pronave: Bie ndesh me Kushtetutën

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *