Prokuroria ka mbyllur hetimin dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj Durim Bamit, i akuzuar per “Pastrimit të produkteve të veprës penale”. Nga hetimi, rezultoi se Bami, ka lidhur kontrata për shitblerjen dhe qiradhënien e pasurive, në zyra noteriale të ndryshme. Konkretisht gjatë viteve 2011-2015, i pandehuri ka kryer transaksione të ndryshme në fushën e “Dhënies së huasë” dhe “Blerje apartamenti” në vlerën totale 15 milion lekë dhe nga ky total, ai ka dhënë hua 5.5 milion leke. Prokuroria e Krujës ka arritur në konkluzionin se pa pasur asnjë të ardhur financiare të ligjshme vetjake apo të familjes së tij ai ka gjeneruar përfitime ekonomike në vlera të konsiderueshme. Durim Bami u be i njohur pas denoncimit per atentatin e pretenduar nga Tome Doshi ndaj tij dhe deputetit Mehill Fufi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *