12 socialiste i janë drejtuar me nje letër Komisionit të Garancive Statutore ne Partine Socialiste, duke kerkuar respektimin e dokumentit baze te kesaj force politike. socialisti Ben Blushi, i mbështetur nga deputetet Mimoza Hafizi, Arta Dade, Namik Kopliku por edhe nga figura te njohura si Rexhep Mejdani apo ish-deputeti Marko Bello, kane kërkuar nga komisioni interpretimin e statutit per çështjen e respektimit te mandatit 4 vjecar te kryetarit te partise, per mandatin e forumeve drejtuese si dhe per mbledhjen e këtyre forumeve. Ajo qe bie ne sy eshte se problemet e ngritura ne letrën e socialisteve jane te njëjta me shkeljet e statutit te konstatuara nga Ben Blushi ne nje dokument qe ia shpërndau grupit parlamentar rreth 2 jave me pare

Për shkak se, që prej vitit 2013, Kryesia e PS  nuk ka funksionuar si strukturë kolegjiale, sepse nuk rezulton të jetë thirrur nga Kryetari i Partisë sipas përcaktimeve bëra në nenin 30 pika 1 gërma “d” të Statutit;  

Kërkojmë, zbatimin dhe interpretimin e nenit 3 pika 1 të Statutit të PS që sanksionin parimin e kolegjialitetit, në lidhje me drejtimin, funksionimin dhe veprimtarinë e Kryesisë së  PS, që prej vitit 2013, e deri në ditën e kësaj kërkese.

Ne listën e kërkesave per respektim te statutit është edhe çështja e zgjedhjeve per kryetar te partisë.

Për shkak se, bazuar në Statutin e PS, zgjedhja e Kryetarit të PS bëhet sipas parimit një anëtar një votë, dhe Kongresi nuk ka të drejtë të vendosë nëse do ketë zgjedhje apo jo për Kryetarin e PS, por përkundrazi të administrojë kandidaturat dhe të caktojë datën e zgjedhjeve sipas parimit një anëtar një votë; 

Kërkojmë, zbatimin dhe interpretimin e nenit 26 pikat 3, 4, 5, 6 e 7, të Statutit të PS, në funksion të Kongresit të pritshëm të datës 19 Mars 2016.

Socialistet kane ngritur edhe disa shqetësime te tjera ne kete dokument, duke nisur nga transparenca e donacioneve e deri tek ndryshimi i simboleve te partisë ne kundërshtim me statutin.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *