Mbi 3 mije persona i janë drejtuar Gjykatave për mungese te dokumenteve qe pengojnë daljen e tyre ne pension. Behet fjale kryesisht për humbje te shkresave para viteve ’90. Ministri i Mirëqenies Sociale e konsideroi sorollatje te qytetareve nga ana e administratës. Sipas tij, te gjitha dokumentet eksitojnë ne arkivin e Institutit te Sigurimeve Shoqërore. Ministri premtoi ngritjen e nje grupi te posaçëm pune per verifikimin dhe zbardhjen e te gjitha te dhënave te arkives. Vetëm pas ketij procesi, do te marre zgjidhje problemi shumëvjeçar i qindra personave qe kane mbushur moshën e pensionit, por ende nuk e përfitojnë atë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *