Shoqet gjithmonë kanë një vend të veçantë në jetën e secilës. Për mbështetjen dhe kohën që ato të dedikojnë. Miqësitë e forta kanë domethënie të veçantë dhe në bazë të studimeve të ndryshme rezulton se shoet më të mira janë ato që takojnë në periudhën universitare.

 

Ndryshe nga miqtë e lagjes apo shkollës, njerëzit që njohim në Universitet kanë shije shumë më të ngjashme. Shoqet që njohim në qendrat e arsimit të lartë janë ata që zgjodhën të njëjtën karrierë si ne, prandaj, interesat e tyre janë të njëjta dhe madje edhe mënyra e tyre për të parë botën.

 

Me kalimin e viteve, e kuptojmë se nuk kemi shumë gjëra të përbashkëta me miqtë tanë të shkollës dhe ne bashkohemi shumë më mirë me njerëzit që takuam në Universitet.

 

Një tjetër pikë për të nxjerrë në pah është se kur jemi njerëz më të pjekur, marrëdhëniet tona bëhen shumë më solide dhe të qëndrueshme. Gjithashtu, ndërsa po mbarojmë garën, kuptojmë se dëshira jonë për të bërë miq është minimizuar dhe ndihemi shumë të lumtur dhe të kënaqur me këta njerëz.

 

Dhe një nga pikat më të zakonshme në miqësitë e Universitetit është se (pasi ata kanë të njëjtën karrierë) mund të gjenden në qendrat e tyre të punës dhe këtu patjetër miqësia nuk do të përfundojë kurrë.

 

Ata mund të kenë mendime të ndryshme, ndoshta jeta e tyre ndryshon dhe prioritetet e tyre nuk janë më të njëjta, por gjithmonë do të gjejnë një moment për të parë njëri-tjetrin.

 

Shkenca tregon se miqësia që bëjmë gjatë kohës në studime do të ishte më e rëndësishmja e jetës sonë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *