Google, kohët e fundit gjithmonë ka qenë e angzhuar në lidhje me ruajtjen e sigurisë në internet duke lëshuar tre mjete të reja që u japin përdoruesve mundësinë për të kontrolluar të dhënat që ata ndajnë kur përdorin Google Maps, YouTube dhe Google Assistant.

 

Kjo është se si arrin modalitetin e paditur për harta, të cilin përdoruesit e Android mund ta përdorin në tetor, ndërsa më vonë do të arrijë edhe në iOS, që do të thotë se të dhënat dhe vendet nuk janë të ruajtura në llogarinë Google të përdoruesit dhe nuk mund të përdoren për të personalizuar përvojën e aplikacionit Maps.

 

Kur bëhet fjalë për YouTube, Google planifikon një veçori të fshirjes automatike që fshin të dhënat në intervalet e zgjedhura nga përdoruesi, kështu që të dhënat mund të ruhen për tre muaj, 18 muaj, ose derisa përdoruesi të vendosë t’i fshijë ato manualisht.

 

Ndërsa përmes Google Assistant, përdoruesit do të jenë në gjendje të fshijnë pyetjet dhe komandat zanore, dhe është e mjaftueshme të thoni “Hej Google, fshini gjënë e fundit që ju thashë” ose “fshini gjithçka që ju thashë javën e kaluar “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *