Rreth 600 aplikime për pajisje me certifikatë pronësie janë kryer nga ana e fermerëve pranë bashkisë së Pogradecit. Këta fermerë janë të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi por nuk zotërojnë një certifikatë pronësie.

Në këto kushte bashkia e Pogradecit në bazë të vendimit të qeverisë është duke e kryer falas këtë proces në ndihmë të fermerëve duke i ndihmuar për kryerjen e matjeve në terren si dhe për ndërmjetësimin me zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për nxjerrjen e certifikatave të pronësisë.

Koordinatori për njësitë administrative Nexhmi Torra thotë se i është dhënë zgjidhje rreth 400 aplikimeve duke bërë të mundur pajisjen e fermerëve me certifikata pronësie, çka është e vetmja mënyrë që ata të zhvillojnë pronat e tyre, ti shesin, blejnë apo të përfitojnë nga subvencionet e ofruara nga Ministria e Bujqësisë, ku një nga kushtet kryesore është pasja e certifikatës së pronësisë për tokën bujqësore.

Në bashkinë e Pogradecit ka përfunduar procesi i regjistrimit fillestar të pronave me përjashtim të fshatit Blacë i cili ende nuk e ka këtë regjistrim, por sërish një pjesë e mirë e fermerëve nuk kanë mundësi të përdorin tokat e tyre për shkak të mungesës së certifikatës së pronësisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.