Vetëm gjatë 4 mujorit të parë në të gjithë vendin kanë ndodhur 655 aksidente, ku 80 persona kanë humbur jetën dhe 132 të tjerë janë plagosur rëndë. Ndonëse shkaqet në më të shumtën e rasteve janë shpejtësia e parakalimet e gabuara në 30 përqind të tyre janë dhe kushtet jo normale të rrugëve. Aksidenti, i cili i mori jetën dy fëmijëve në aksin Durrës – Kavajë, erdhi si pasojë e këtyre kushteve, ku trafikndarësja e ndërprerë në atë segment shkaktoi tragjedinë. Por në të shumtën e rrugëve në Shqipëri trafikndarëset jo vetëm që nuk vendosen, por nuk respektojnë as standardet. Sipas ekspertëve krahas kësaj edhe inaugurimet e reja të rrugëve kanë mangësi. Ndonëse shtrohet asfalti nuk i kushtohet fare rëndësi sinjalistikës. Në të gjitha autostradat mosvendosja e barrierave mbrojtëse shoqërohet dhe me mungesën e rrjetave, të cilat sipas Kodit Rrugor janë të detyrueshme për te bllokuar kalimin e këmbësorëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *