Subscribe

2020 solli një përkeqësim të përformacnës për sektorin e ujsllës kanalizimeve. Dy treguesit kryesosorë  që janë uji pa të ardhura si dhe norma e arktimit kanë shënuar tendencë negative. Shkak është bërë përkeqësimi I të ardhurave familjare nga efektet e pandemise.

 

 

Duke patur parasysh që në vitin që lam pas u rrit numri I familjeve që përfitonin ndihmë ekonomike, ky është një tregues domethënës që qytetarët nuk mund të përballonin pagesën e faturës. –tha Ndricim Shani   

 

Duke raportuar në komisionin e ekonomisë, kreu I entiit rrëgullator të ujit apeloi që qeveria të gjejë një zgjidhje për borxhin që shoqëritë e ujsjellësve kanë ndaj kompnisë së energjisë. Ky borxh ka rritur shifrën record prej 140 milion euro, 50 % e të cilave janë kamatvonesa.

 

Shoqëritë e usjellës kanalzimeve sot konsiderohen si debitorët më të këqinj të administratës publike,. Kjo situatë është thellkuar më shumë edhe pas ndarjes territoriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *