Shqipëria është bërë anëtare e “Koalicionit Global për adresimin e Rrezikut të Drogave Sintetike”, propozuar nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ministri i Brendshëm Taulant Balla, gjatë fjalës së mbajtur në takimin e nivelit të lartë të “Komisionit të Drogave dhe Krimit” në Vjenë, shprehu shqetësimin se problemi i drogave përbën një kërcënim serioz, duke ndikuar në kushtet sociale dhe ekonomike apo sigurinë publike.

“Kompleksiteti dhe shkalla e drogave të forta ka ardhur duke u rritur, duke i ekspozuar përdoruesit ndaj një numri më të madh të substancave psikoaktive. Një gamë e gjerë substancash me veti psiko-aktive, të ofruara në forma të ndryshme, përbëjnë një rrezik potencial për shëndetin, duke çuar në vdekje e helmime”, tha Balla.

Balla konfirmoi se qeveria shqiptare është e angazhuar në mënyrë aktive në luftën kundër trafikut të drogës, përmes ndryshimeve ligjore për zgjerimin e listës së substancave të ndaluara.

“Qeveria shqiptare ka miratuar së fundmi ndryshimet në ligjin “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, duke zgjeruar listën së substancave të kontrolluara. Aktualisht po rishikojmë Kodin Penal për të trajtuar veprat e reja penale brenda perimetrit të sigurisë në shkolla, duke përfshirë trafikimin dhe shpërndarjen e drogave’, tha Balla.

Balla prezantoi masat për të luftuar fenomenin ku parashikohet ngritja e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm në vitin 2025, si dhe Observatorin Kombëtar të Drogës, në 2026, që do të veprojë si organizëm qendror përgjegjëse për mbledhjen, analizimin dhe përpunimin e të gjitha të dhënave të lidhura me drogën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *