“Standard and poor’s” ka rritur në b+ vlerësimin për Shqipërinë, duke evidentuar si pozitive performancën fiskale. Per të arritur në këtë nivel, evidentohet në raport, qeveria forcoi institucionet fiskale dhe menaxhimin e sektorit financiar publik. Ne dokument vlerësohet se përpjekjet në sektorin e energjisë kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e të ardhurave, duke lehtësuar presionin në buxhetin e qeverisë. Gjithashtu në të njëjtin raport theksohet se rritja e taksave në vend ka patur një ndikim në rritjen e informalitetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *