Një pikë në numrin 5 bën më të lehtë përdorimin e personave me shikim të dëmtuar dhe ata mund ta përdorin atë për të përcaktuar se ku janë çelësat e tjerë. Ndihmon gjithashtu njerëzit me shikim normal kur përdoret në errësirë.

 

Në shumicën e rasteve, në butonin numër 5 është bërë një standard i zakonshëm në prodhimin e telekomandës kontroll. Pika ose viza në këtë rast shërben si pikë referimi se ku ndodhen butonat e tjerë në telekomandë.

 

Përveç ndihmës për personat me shikim të dëmtuar dhe me shikim të dobët, çelësi numër 5 përfiton edhe personat me shikim normal, kështu që ata mund të përdorin telekomandën pa e parë ose kur shohin televizor në errësirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *