Në rrethin e Fierit deri tani nuk ka probleme me gripin e shpendëve. Për pasoje nuk ka asnjë shpend të ngordhur.

 

Jane marrë mostra  për kryerjen e analizave nga 9  stabilimente dhe nuk ka rezultuar asnje rast me infeksion.

 

Disa stabilimente i perkasin zones bregdetare të Semanit, Darezezes dhe Pishe-Poros, ku kane habitatin e tyre shpendet shtegëtar. Aktualish nuk ka asnjë shpend të infektuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *