Duke nisur nga kjo e hënë, lejohet lëvizja vetëm me leje. Të gjithë qytetarët që kanë nevojë të bëjnë pazar, të shkojnë në farmaci apo ndonjë urgjencë tjetër, duhet të pajisen me leje, ashtu siç ka urdhëruar edhe kryeministri Edi Rama.

 

Fasha e orarit kur lejohet të marrësh lejen për të dalë është nga ora 5.00 deri në 13.00. Leja është e vlefshme vetëm për një orë dhe lejohet të merret vetëm nga një anëtar i familjes. Aplikimi mund të kryhet ose përmes portalit e-albania ose duke dërguar një mesazh në celular.

 

Për të apikuar me anë të portalit e-albania, duhet të kërkoni në google www.e-albania.al dhe më pas të kërkoni shërbimin “Leje për Dalje”. Më herët duhet të jesh regjistruar në këtë portal, duke futur të dhënat e kartës së indentitetit. Në këtë rast, leja të miratohet menjëherë.

 

Mënyra e dytë është përmes mesazhit në celular në numrin 55155. Si tekst duhet të shkruani vetëm numrin e kartës së identitetit dhe orën. Mes numrit të kartës së indentitetit dhe orës duhet të ketë vetëm një hapësirë. Shembull: J2345678L 1030. Në këtë rast, leja të miratohet për 24 orë.

 

Vlen për t’u theksuar që të moshuarit nuk lejohet të marrin leje. Ata duhet të qëndrojnë në shtëpi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *