Ministrja e Financave Anila Denaj shkruan se rimbursimi i TVSH-së është prioritet i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Përmes një statusi në “Facebook”, Denaj theksoi se në fund të vitit 2019, stoku i TVSH-së ka qenë zero për të gjithë tatimpaguesit me metodën FIFO, duke rimbursuar 23.5 miliardë lekë, shumë më e madhe se çdo vit tjetër.

“Rimbursimi i TVSH-së është prioritet i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve  Në fund të vitit 2019, stoku i TVSH-së ka qenë zero për të gjithë tatimpaguesit me metodën FIFO, duke rimbursuar 23.5 Miliard lekë, shumë më e madhe se çdo vit tjetër. Vetëm në periudhën Janar-Maj 2020, janë paguar 5.9 Miliard lekë rimbursime, duke zeruar kërkesat me metodën FIFO.”

Mes të tjerash, Denaj shprehet se Administrata Tatimore ka rishikuar Rregulloren e Rimbursimit të TVSH-së, e cila mbështetet mbi modulet e përcaktuara të analizës së riskut. Sipas saj, kjo i përgjigjet nevojave për likuiditet të bizneseve dhe redukton kohën e procesimit të kërkesave për rimbursim të TVSH-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *