Subscribe

Dy janë vatrat me problematike te shkaktuara nga përmbytjet: Dalja nga shtrati e lumit Erzen si dhe dëmtimi i argjinaturës ne lumin Shkumbin, ka bere qe zonat përreth te konsiderohen ne nevoje emergjente. Ministria e Bujqësisë pranon se prurjet ne Erzen kane qene ne rekorde historike, por deri me tani, pavarësisht se jane me mijëra toke bujqësore nen ujë, demi i shkaktuar është minimal, pasi ajo nuk ka qene e mbjelle. Ndërkohë qe situata paraqitet problematike dhe ne zonën e Shkumbinit. Sipas Ministrisë se Bujqësisë te gjithë hidrovoret kane qene ne pune, ndërsa pritet qe ne ditët ne vijim, te ketë nje stabilizim te përkohshëm te situatës, pasi do te ketë reshje minimale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *