Ekspertët e Ujësjellës Kanalizimeve kanë punuar për ndërtimin e linjës së re të ujësjellësit nga Rr. “Vangjel Noti” deri në “Depo” 4000 m3, Yzberisht. Nga ky investim përfiton furnizimin me ujë të pijshëm blloku i Kodër Kamzës dhe blloku i Bregut të Lumit, NjA11 Tiranë.

 

Sipas bashkisë, banorët e kësaj zone do të përfitojë jo vetëm më shumë furnizim me ujë të pijshëm, por edhe një cilësi më të lartë si rezultat i rrjetit të ri të transmetimit nga furnizimi në rrjet i Bovillës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.