Komisioni Evropian paraqiti propozimet e tij për uljen e barrës administrative për fermerët. Duke përmbushur angazhimin e marrë nga Presidentja Ursula von der Leyen në Këshillin Evropian më 1 shkurt, Komisioni i ka dërguar sot një letër Presidencës belge të Këshillit të BE-së, duke përshkruar veprimet e para të mundshme për të ulur barrën administrative për fermerët. Dokumenti do të diskutohet në Këshillin e Ministrave të Bujqësisë më 26 shkurt në Bruksel.

Në të njëjtën ditë, fermerët pritet të organizojnë demonstrata të reja në kryeqytetin evropian, duke protestuar ndër të tjera për Politikën e re të Përbashkët Bujqësore (CAP).

Lexo edhe :

Related Posts

Sipas njoftimit të Komisionit, propozohen një sërë veprimesh afatshkurtra dhe afatmesme që do të shërbejnë si bazë për diskutim dhe veprim të përbashkët me vendet e BE-së.

“Modeli i zbatimit i Politikës së Përbashkët Bujqësore aktuale (CAP), bazuar në planet strategjike të CAP të vendosura dhe zbatuara në nivel kombëtar, është tashmë një hap përpara në drejtim të thjeshtimit dhe subsidiaritetit në krahasim me periudhën e mëparshme”, thotë Komisioni.

Shtetet anëtare luajnë një rol kyç në mbajtjen e një barre administrative të kufizuar dhe proporcionale për fermerët për të arritur objektivat e legjislacionit të BE-së. Kjo është arsyeja pse çdo proces i suksesshëm thjeshtimi duhet të kryhet në bashkëpunim të ngushtë me administratat kombëtare dhe vetë fermerët.

Në këtë këndvështrim, Komisioni do të nisë në mars një anketë online që do të synojë fermerët. Ky konsultim i synuar do të ndihmojë për të identifikuar burimet e tyre kryesore të shqetësimit dhe për të kuptuar burimet e barrës administrative dhe kompleksitetit që rrjedhin nga rregullat e CAP, si dhe nga rregullat e tjera të BE-së për ushqimin dhe bujqësinë në BE, dhe zbatimin e tyre në nivel kombëtar.

Ky sondazh do të japë tashmë një pasqyrë më të qartë të pengesave kryesore administrative me të cilat përballen fermerët gjatë verës. Rezultatet e tij do të përfshihen në një analizë më të detajuar që do të publikohet në vjeshtën e vitit 2024. /vizionplus.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *