Draft-ligji i tatimit mbi të ardhurat i publikuar për konsultim nga ministria e financave ka përfshirë në debate grupet e interesit, që do të preken nga zbatimi i tij.

 

Ministria e Financave thotë se fokusi i kësaj nisme janë të vetëpunësuarit kryesisht në profesione të lira të rregulluara me ligj dhe jo çdo shërbim që ofrohet nga biznesi i vogël.

 

Ne e kemi thënë dhe e përsërisim që nisma nuk do të prekë biznesin e vogël, pasi parimi ynë është që ai do të ketë taksa zero deri në 2029. Fokusi do të jenë ata të vetëpunësuarit apo tregtarë që ofrojnë shërbime dhe nëse e ardhurave e tyre neto do të jetë deri në 14 mln në vit, do të tatohen progresivisht me 15% dhe 23% nëse e ardhura neto do të kalojë mbi 14 milion lekë në vit, – u shpreh në E-ZONE Vasilika Vjero, zv/minsitre e financave.

 

Por ekspertët kontabël e kundërshtojnë këtë nisëm, pasi sipas tyre e ardhura nga puna nuk mund të barazohet me të ardhurën nga biznesi.

 

Nuk mund të heqësh një paralele mes taksimit të të ardhurave nga një i punësuar dhe një i vetëpunësuar. Një punësuar ka një orar fiks pune dhe nuk merr përsipër riskun e gjetjes së punës, pasi këtë rriskë e merr pronari i biznesit, – u shpreh Sotiraq Dhamo, kontabilist.

 

Edhe komuniteti i avokatëve, që preket nga kjo nisëm është kundër frymës së këtij ligji.

 

Nuk mundet që të këtë barazi mes kushteve të punës së një të punësuari dhe një të vetpunësuarit. Ajo që do të ndodhë është që do të ketë një rritje e tarifave të shërbimit në treg dhe kjo për ne është të një regres, – u shpreh Brikena Kasmi në E-ZONE.

 

Draft-ligji i ri është në fazë konsultimi me grupet e interesit dhe do të hyjë në fuqi nga janari i vitit 2023. Ndërsa parashikohet se janë mbi 20 mijë të vetëpunësuar si profesionistë të lirë, që do të preken nga ky ligj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *