Subscribe

Departamenti amerikan i Shtetit, në raportin mbi të drejtat e njeriut në botë për vitin 2018, vlerëson se nuk ka patur progres në ndëshkimin e krimit dhe korrupsionit në Shqipëri.

 

“Korrupsioni ishte I përhapur në të gjitha degët e qeverisjes. Mosndëshkimi mbeti problem. Zyrtarët, politikanët, gjyqtarët dhe personat me interesa të fuqishme të biznesit shpesh ishin në gjendje të shmangnin ndjekjen penale. Në përgjigje, autoritetet kanë ndërmarrë një kontroll të monitoruar ndërkombëtarisht të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kanë penalizuar një numër të konsiderueshëm të zyrtarëve për pasuri të pashpjegueshme ose lidhje me krimin e organizuar. “

 

Më tej thuhet se megjithëse kushtetuta parashikon një gjyqësor të pavarur, presioni politik, frika dhe korrupsioni penguan që gjyqësori të funksionojë në mënyrë të pavarur dhe efikase. DASH gjithashtu kritikon policinë si të korruptuar.

 

“Shumica e ankesave kanë pohuar dështimin për të vepruar, veprimin arbitrar, abuzimin, ose shkelje të procedurave standarde të operimit. Policia nuk e ka zbatuar gjithmonë ligjin në mënyrë të barabartë. Shoqatat personale, lidhjet politike ose kriminale, infrastruktura e dobët, mungesa e pajisjeve dhe mbikëqyrja e papërshtatshme shpesh ndikuan në zbatimin e ligjit. Udhëheqja e dobët ka kontribuar në korrupsionin e vazhdueshëm dhe sjelljen joprofesionale.”

 

Departamenti Amerikan i Shtetit ndalet dhe tek zgjedhjet, duke cituar raportin e OSBE/ODIHR.

 

Në qershor të vitit 2017, vendi zhvilloi zgjedhje parlamentare. OSBE njoftoi se zgjedhjet respektuan liritë themelore, por u dëmtuan nga akuzat për blerjen e votave dhe presionin ndaj votuesve.

 

Raporti i DASH, gjithnje duke ju referuar OSBE, nenvizon se ka nje politizim te vazhdueshem  të organeve dhe institucioneve të lidhura me zgjedhjet si dhe akuza të gjera për blerjen e votave presion mbi votuesit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *