Të gjithë ata persona që keqtrajtojnë kafshët në Australi, do t’iu ndalohet që të kujdesen për një kafshë tjetër në të ardhmen.

 

Po ashtu, ata nuk do të lejohen që të zotërojnë një të tillë më vonë.

 

Ky vendim është marrë pas një fushate nga një deputet, e cila ishte mbështetëse e mbrojtjes së kafshëve, Emma Hurst.

 

“Ne kemi qenë dëshmitarë të disa rasteve tronditëse gjatë dy viteve të fundit, kur abuzuesve të kafshëve iu është lejuar të vazhdojnë të kujdesen për to, e madje të blejnë kafshë pas dhunës së ushtruar ndaj tyre.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *