Plani Frekuencor Numerikë

Zonat aktuale te mbulimit

 • Ne Tirane:
  • kanali 57 UHF ose frekuenca 762 MHz
  • kanali 21 UHF ose frekuenca 474 MHz
 • Ne Durres:
  • kanali 57 UHF ose frekuenca 762 MHz
 • Ne Korçë:
  • kanali 21 UHF ose frekuenca 474 MHz
 • Ne Elbasan
  • kanali 46 UHF ose frekuenca 674 MHz
  • kanali 33 UHF ose frekuenca 570 MHz
 • Ne Shkoder
  • kanali 22 UHF ose frekuenca 482 MHz
 • Ne Lezhe
  • kanali 22 UHF ose frekuenca 482 MHz
  • kanali 23 UHF ose frekuenca 490 MHz
 • Ne Fier
  • kanali 29 UHF ose frekuenca 538 MHz
 • Ne Gjirokaster
  • kanali 48 UHF ose frekuenca 690 MHz
 • Ne Berat
  • kanali 24 UHF ose frekuenca 498 MHz
 • Ne Vlore
  • kanali 53 UHF ose frekuenca 730 MHz
  • kanali 39 UHF ose frekuenca 618 MHz
 • Ne Kukes
  • kanalin 32 UHF ose frekuenca 562 MHz

Projekt Plani Frekuencor Numerikë për Vizion Plus në brezin UHF në territorin e Republikes se Shqiperise