Rrjeti social më i përdorur nga adoleshëntët kohët e fundit është Instagram.

 

Në krahasim me Snapchat, duket se Instagram është më i kërkuar dhe më i përdorur nga adoleshentët.

 

Në këtë hulumtim janë anketuar 8,600 adoleshentë dy herë brenda vitit, dhe janë analizuar shprehitë e të ashtuquajturës “Gjenerata Z”. Sipas raportit, 85% të pjesëmarrësve kishin përdorë Instagram-in të paktën një herë në muaj, krahasuar me një shifër të përafërt prej 84% për Snapchat.

 

Mirëpo kjo diferencë është ndryshe kur adoleshentët janë përgjigjur pyetjes se cilin nga këto rrjete sociale preferojnë më shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *