Parlamenti Evropian dhe vendet anëtare të BE-së kanë rënë dakord të shtrëngojnë rregullat për produktet që shiten në internet për të mbrojtur më mirë konsumatorët.

 

 

Shitësit me pakicë në internet dhe kompanitë e zinxhirit të furnizimit duhet të marrin më shumë përgjegjësi për produktet e shitura në internet, sipas një “marrëveshjeje politike tentative” të arritura.

 

 

Qëllimi, ndër të tjera, është që produktet e dëmshme të tërhiqen sa më shpejt në të ardhmen.

 

 

Kjo ka të bëjë, për shembull, me produktet e shitura nga shitës me pakicë në internet si Amazon në BE, por të dorëzuara nga një vend jo anëtar i BE-së.

 

 

“Si rezultat, produktet që nuk plotësojnë standardet tona të sigurisë përfundojnë në tregun e brendshëm (BE)”, theksoi Anna Cavazzini, kryetare e Komisionit për Tregun e Brendshëm dhe Mbrojtjen e Konsumatorit në Parlamentin Evropian.

 

 

Cavazzini tha se shtrëngimi i rregullave për shitjen me pakicë në internet ishte shumë i vonuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *