Mërzia është një ndjenjë që shpesh shkakton shumë problem në një ambjent shoqëror. Është një ndjesi që ndikon negativisht në marrëdhëniet e njerëzve.

 

Sipas një studimi të psikologjisë në Universitetin e Virxhinias në vitin 2014, pjesëmarrësit i dhanë vetes goditje elektrike për të shmangur mendimet e tyre për 15 minuta.

 

Në këtë studim fokusi kryesor ishte për të nxjerrë në pah se çfarë i mërzit më shumë njerëzit. Këtu janë nxjerrë në pah disa nga cilësitë që kanë këta njerëz që quhen të “mërzitshëm.

 

Kanë biseda të çekuilibruara

Ata nuk mund tëdallojnë nëse bashkëbiseduesit po u intereson biseda me ta

Nuk mund t’i bëjnë njerëzit të qeshin

Bëjnë gjithmonë të njëjtën gjë

Nuk kanë opinione gjatë bisedave

Ata nuk dinë të rrëfejnë një ngjarje të bukur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *