Subscribe

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar letër për të pestën herë kryeministrit në detyre në të cilën ben te qarte se Kurti nuk e ka shfrytëzuar të drejtën e propozimit të kandidatit të ri për formimin e qeverinë se re.

Thaçi ka njoftuar Kurtin se tashmë do të bëjë një konsultim të përbashkët me liderët e partive politike parlamentare për hapat e mëtejshem që do të ndërmerren, në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës. 

Kreu i shtetit i rikujton Kurtit se në pajtim me mandatin kushtetues të Presidentit të Republikës së Kosovës është përgjegjësi e tij te ruajë  stabilitetin e vendit dhe te garantojë funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *